דף היומי ליקוטי הלכות

אידיש

הרב אברהם שמחה האלד שליט"א

כל השיעורים האחרונים אפשר למצוא