חבורת אברכים מורשת הנחל

אידישהרב שמעון צבי שפירא

הר"ר שמעון צבי שפירא שליט"א - יום שני

כל השיעורים האחרונים אפשר למצוא