חבורת בחורים ישיבה קטנה ברסלב ירושלים

אידישהרב שמעון צבי שפירא

הר"ר שמעון צבי שפירא שליט"א - יום רביעי

כל השיעורים האחרונים אפשר למצוא