דברי זיכרון

ראיונות מלא זכרונות על אנשי שלומינו בדור האחרון