שיעור שבועי בביהמ"ד בני תורה חפציבה – מודיעין עילית

הרב יעקב נתן אנשיןעברית

הר"ר יעקב נתן אנשין שליט"א - יום ראשון

כל השיעורים האחרונים אפשר למצוא