שיעור שבועי במירון

הרב בנימין הכטעברית

הר"ר בנימין הכט שליט"א - פעם בשבוע

כל השיעורים האחרונים אפשר למצוא