בצלו של אותו חסיד

ר' ברוך הימן, מי שזכה במשך שנים רבות וארוכות להיות לבן בית ממש בביתו של ר' שמואל שפירא – מספר על הרגע המטלטל שבו חולל ר' שמואל את המהפך בחייו, ועל רגעים נוראים אחרים בצלו של אותו חסיד וקדוש שכל אחד ואחד מהם היווה תורה שלימה ומגדלור לחיים שלמים – יחסו של הגאון הרב שלמה … קרא עוד

השתיקה הזועקת של ר' שמואל שפירא

כיום, "מחזיר בתשובה" כבר הפך להיות גם סוג של מקצוע: אברכים נמרצים משתלמים בידע תורני מתאים, לומדים את תורת הנאום והוויכוח, מצטיידים בנשק הדיבור וכוח השכנוע ויוצאים לזירה… גם בתקופת הבראשית של גל החזרה בתשובה ששטף את הדור האחרון, כאשר העוסקים במלאכת הקודש הנשגבת הזו היו ברובם תלמידי חכמים ועובדי ה' משכמם ומעלה שה"יראת שמים" … קרא עוד

"ואטהר – ואתקדש – בקדושה – של – מעלה – – – "

תיאור ספירת העומר ועבודתם של חסידי ברסלב בדור הקודם במחיצת אנ"ש הוותיקים בשטיבל דחסידי ברסלב "אור אברהם" קטמון מאוצר הכתבים "רשימות וזכרונות" של הרה"ח רבי נחמן ישראל בורשטיין זצ"ל העבודה של "מצות ספירת העומר", היתה מאז ומקדם אצל אנ"ש חסידי ברסלב בדריכות מיוחדת במשך כל ימי הספירה. כחיילים העומדים על משמרתם עמדו הכן מידי לילה … קרא עוד

הכי קטן שבעולם ויקר יותר מאין סוף!

הנוסחה האחת והיחידה לשמחה בכל מצב שלא ניתן להשבית אותה בשום אופן לעולם! על הפסוק "כי ישאלך בנך מחר לאמר" כותב רש"י: "יש מחר שהוא לאחר זמן". זהו עומק המשמעות של "שאלת הבן". בזמנים הטובים, "בימים ההם", בדורם של האבות והמייסדים, כאשר ההשגחה העליונה נראתה עין בעין על כל מדרך כף רגל – אכן נאה … קרא עוד

אַ שטיק פייער

איבער דרייסיג יאר איז שוין פארביי זינט די הסתלקות פון דער דערהויבענער חסיד נפלא, רבי שמואל שפירא זצ"ל, ווען זיין ליכטיגע צורה פלאטערט נאך אין די הערצער און ברענט נאך ווי א פלאם פייער אין יעדע צייט ווען זי קומט ארויף אין געדאנק. אין בעפארברייטערונג צו זיין יארצייט טוט די שטאב פון אבקשה זיך אראפזעצן … קרא עוד

גאון בענוה

רבה של אלעד, הגאון הגדול רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א, בשיחה מיוחדת לגליון 'אבקשה', אודות דמותו המופלאה של ידידו ורעו הרב החסיד רבי ברוך זילבר זצ"ל |  את דמותו המאירה של הגה"ח ר' ברוך זצ"ל, הכרתי כבר משחר נעוריו – פותח הרב שלמה זלמן גרוסמן, רבה של העיר אלעד, את מילות הגעגוע אודות דמותו המאירה … קרא עוד

כחו של 'משהו'

'ודאי שאני מאמין שהכל מן השמים וגם זו לטובה, אבל בכל זאת, איך זה שבני אדם מתייסרים כל כך, כאבי ויסורי גוף ונפש, יתומים רכים, חולים אומללים, מחוסרי פרנסה, מעוכבי שידוך, חשוכי בנים, כאלה חבילות של צער ויגון עד דכדוכה של נפש,  ודוקא לצדיקים וכשרים שכאלה, נכון, אסור להרהר אחר מדותיו ית', ולא שאני מהרהר, … קרא עוד

…ולרצות אתם יכולים?

– פרשת ויקרא – ישנם גיבורי חיל שיש להם כוח "לזבוח" את היצר. עליהם שמענו הרבה. השאלה היא רק: מה יעשו החלשים? אלו הניצבים מול היצרים הבהמיים בפחד, ולא מוצאים את הכח להעלות את הבהמיות הגדולה על מזבח התורהוהעבודה? ובכן, בשורת השבוע היא: גם אלו העניים בדעת והדלים ממצוות וממעשים טובים, אשר אין בידם להקריב … קרא עוד