גנוזות

גנזי שמואל

מיום התקרבותו של החסיד הנלהב רבי שמואל הורביץ זצ"ל לאורו של רבינו הקדוש ניצתה בקרבו אש שלהבת יוקדת של עבודת ה' בדביקות הבורא מתוך אהבת

קרא עוד »

איגרת פורים

שיחה נפלאה ששח הרה"ח ר' שמואל שפירא זצ"ל בפורים בעת שיכרותו (ר' שמואל:) הקשיבו היטב, אני רוצה לדבר עימכם כאדם מפוכח! (=אויף א ניכטערן אויפ'ן)

קרא עוד »

אגרת תשובה

אגרת תשובה שכתב לעצמו הר"ר יצחק יעקב גולשבסקי ז"ל את המכתב כתב בעיו"כ ה'תשנ"ב והיה רגיל לקוראו בדמעות שליש בס"ד לאחי היקר והחשוב כמר יצחק

קרא עוד »

…אז תבין בעמקות

תעשה לך זמן איזה שעה ביום ותלמוד דף או מאמר ותאמר התיבות ככתבן, ואל תביט אם אתה מבין או לא, ואני מבטיח לך באם שתעבור

קרא עוד »

'העיקר בכל העיקרים'

"העיקר בכל העיקרים והמדרגה היותר גדולה מהכל – להיות מקושר להצדיק בלב ונפש וכל עבודותיו ותורותיו ותפילותיו ואפילו כל העניינים הגשמיים יהיו מקושרים אליו וימסרם

קרא עוד »

התחזקות יומי

קו איחוד חסידי ברסלב

כל מה שקורה בברסלב

079-796-2251

ברסלב מייל

לקבלת כל השיעורים, ראיונות , גליונות, ישירות להמייל שלכם!

התחזקות יומי

קו 'איחוד חסידי ברסלב'

כל מה שקורה בברסלב

079-796-2251

ברסלב מייל

לקבלת כל השיעורים, ראיונות , גליונות, ישירות להמייל שלכם!