בצלו של אותו חסיד

ר' ברוך הימן, מי שזכה במשך שנים רבות וארוכות להיות לבן בית ממש בביתו של ר' שמואל שפירא – מספר על הרגע המטלטל שבו חולל ר' שמואל את המהפך בחייו, ועל רגעים נוראים אחרים בצלו של אותו חסיד וקדוש שכל אחד ואחד מהם היווה תורה שלימה ומגדלור לחיים שלמים – יחסו של הגאון הרב שלמה … קרא עוד

השתיקה הזועקת של ר' שמואל שפירא

כיום, "מחזיר בתשובה" כבר הפך להיות גם סוג של מקצוע: אברכים נמרצים משתלמים בידע תורני מתאים, לומדים את תורת הנאום והוויכוח, מצטיידים בנשק הדיבור וכוח השכנוע ויוצאים לזירה… גם בתקופת הבראשית של גל החזרה בתשובה ששטף את הדור האחרון, כאשר העוסקים במלאכת הקודש הנשגבת הזו היו ברובם תלמידי חכמים ועובדי ה' משכמם ומעלה שה"יראת שמים" … קרא עוד

"ואטהר – ואתקדש – בקדושה – של – מעלה – – – "

תיאור ספירת העומר ועבודתם של חסידי ברסלב בדור הקודם במחיצת אנ"ש הוותיקים בשטיבל דחסידי ברסלב "אור אברהם" קטמון מאוצר הכתבים "רשימות וזכרונות" של הרה"ח רבי נחמן ישראל בורשטיין זצ"ל העבודה של "מצות ספירת העומר", היתה מאז ומקדם אצל אנ"ש חסידי ברסלב בדריכות מיוחדת במשך כל ימי הספירה. כחיילים העומדים על משמרתם עמדו הכן מידי לילה … קרא עוד

אַ שטיק פייער

איבער דרייסיג יאר איז שוין פארביי זינט די הסתלקות פון דער דערהויבענער חסיד נפלא, רבי שמואל שפירא זצ"ל, ווען זיין ליכטיגע צורה פלאטערט נאך אין די הערצער און ברענט נאך ווי א פלאם פייער אין יעדע צייט ווען זי קומט ארויף אין געדאנק. אין בעפארברייטערונג צו זיין יארצייט טוט די שטאב פון אבקשה זיך אראפזעצן … קרא עוד

גאון בענוה

רבה של אלעד, הגאון הגדול רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א, בשיחה מיוחדת לגליון 'אבקשה', אודות דמותו המופלאה של ידידו ורעו הרב החסיד רבי ברוך זילבר זצ"ל |  את דמותו המאירה של הגה"ח ר' ברוך זצ"ל, הכרתי כבר משחר נעוריו – פותח הרב שלמה זלמן גרוסמן, רבה של העיר אלעד, את מילות הגעגוע אודות דמותו המאירה … קרא עוד

שיר האמונה

ילד רך בשנים היה נְיַיחֶא ייבין הקטן, וכבר טעם את טעם היתמות. לקחו סבו אבי אמו, רבי אבא'לה מטשעהרין, וגידלו בביתו, בנסותו למלא לנכדו את החסר.  רבי אבא'לה, הלא הוא רבי אברהם אבא רבינוביץ, שהיה מתלמידי מוהרנ"ת וקרוי היה על שם סבו רבי אבא שוחט-ובודק, מתלמידי רבינו – היה גביר מופלג ובעל נכסים רבים. טרוד … קרא עוד

לב בוער ברשפי שלהבת

שביבי אש מתולדות החסיד הנלהב רבי אליקום געציל ליובאוונע "רבי געצ'י" זצ"ל מאומן – ימי נעוריו – בחבורת 'אנשי מעמד' – הנסיעה לארץ ישראל – ההתמדה העצומה בלימוד הנגלה והנסתר – מסירות הנפש בעבודת התפילה – דביקות המוח והלב בראש כל הצדיקים – עובדות בלתי ידועות מיוצ"ח שיבלח"ט מבין בני העליה התלמידים המופלאים שהאירו את … קרא עוד

אל"י אתה ואודך

מסכת חייו של החסיד רבי נתן בארסקי זצ"ל בנו של החסיד הדגול רבי שמשון זצ"ל נכד רבינו הק' היתה רצופת ניסים גלויים, החל מימי נעוריו כשניצל לא פעם מגיוס לצבא הרוסי ועד לנס ה'יציאת מצרים' הפרטי כשנמלט יחד עם כל משפחתו מגיא ההריגה בפולין רגע לפני שפרצה השואה הנוראה – עד יומו האחרון היה מודה … קרא עוד