בעקבות הרועה

בעקבות הרועה בס"ד אנו עומדים בפתחה של סדרת מאמרים תחת השם "בעקבות הרועה", כשבסדרה זו ננסה ללבן לבאר ולסדר את הסוגיא היסודית והמרכזית בחסידות ברסלב: 'ההתקרבות וההתקשרות לצדיק', כפי שהיא מתבארת בספרי רבינו ומוהרנ"ת וכתבי התלמידים. – הרב יעקב נתן אנשין שליט"א – ירחון אבקשה –

עצת העצות

עצת העצות – נתיבות ומסילות בדרכי קנין התבודדות – משיעורי הרה"ח ר' אלכסנדר פראנק שליט"א – ירחון אבקשה

בעקבי הצאן

בעקבי הצאן את סדרת המאמרים נפתח בסייעתא דשמיא בליבון נושא ה'צדיק' – נושא אשר הוא ציפור נפשה של חסידות ברסלב, וננסה בעזרת השם יתברך להעמיד דברים על דיוקם בצורה ברורה ונחרצת. ועל אף שהדברים ידועים לכל חסיד ברסלב דחד יומא, ראינו לנחוץ להעלות את הדברים האלה על הכתב, למען יעמדו ימים רבים.

במסילות הנחל חלק א

במסילות הנחל חלק א' יסוד היסודות והדבר הראשון שיש להקדים בשביל לזכות ללכת עם התורות של רבינו הקדוש, הוא ענין ה”אמונה”, להאמין שכל מה שהוא זקוק עבור רפואת נפשו, להזדכך מכל התאוות והמידות הרעות, ולהגיע לכל הקדושות והמידות הטובות בתכלית השלימות והמעלה, הכל כאשר לכל, נמצא בכלליות תורות רבינו הקדוש והנורא, ובפרט בתורה הזו שהוא … קרא עוד

במסילות הנחל חלק ב

במסילות הנחל חלק ב' איך נזכה להיכנס לעולם העיון בתורות רבינו הקדוש? כאשר נרצה לגשת ללימוד העיון הגדול בדברי רבינו הקדושים העמוקים עד אין שיעור, מוכרחים אנו להקדים ולקבל מדבריו עצמם וכן מדברי תלמידו הקדוש מוהרנ”ת זי”ע, ללמוד כיצד מעיינים בדבריו הקדושים כראוי באמת | ידיעת ולימוד כללי העיון בלימוד ספרו הקדוש של רבינו היא … קרא עוד

ליבי ער

ליבי ער מדור זה מיועד לבני הנעורים מחנה החלוץ של הצדיק, השואפים להימנות בין אנשיו ההולכים אחר עצתו וזוכים למה שזוכים. תשאלו במה המדובר, מהי הזכייה הגדולה להיות מאנשיו של רבינו הק’, מהו אותו רווח עצום שזוכה לו ברסלבר חסיד מה שאין אדם בעולם שזוכה לזה