רב שיח / פאנעלען

רב שיח/פאנעל בענין התבודדות

פאנעל מיוחד בענין התבודדות שהתקיים ליל שישי בשלח תשפ"א, ע"י ארגון מורשת הנחל, עם הר"ר שמעון צבי שפירא שליט"א, הר"ר יעקב נתן אנשין שליט"א, הר"ר שלמה יהודה ויצהנדלר שליט"א.

קרא עוד »

התחזקות יומי

קו איחוד חסידי ברסלב

כל מה שקורה בברסלב

079-796-2251

ברסלב מייל

לקבלת כל השיעורים, ראיונות , גליונות, ישירות להמייל שלכם!

התחזקות יומי

קו 'איחוד חסידי ברסלב'

כל מה שקורה בברסלב

079-796-2251

ברסלב מייל

לקבלת כל השיעורים, ראיונות , גליונות, ישירות להמייל שלכם!